Ποιοι είμαστε


ΠΟΙΟΙ ΕΜΑΣΤΕ

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι ένα πολυεθνικό δίκτυο. Τα ιδρυτικά μέλη είναι: η Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα (AMRCG), ο Σύνδεσμος Σουδανών Προσφύγων στην Ελλάδα (ASRG), η Κοινωνία της Σομαλίας στην Ελλάδα (SSG) και το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (GFM). Μέλη του GFR μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, τυπικά ή άτυπα, οργανωμένες ομάδες προσφύγων.

Κύριος στόχος του ΕΦΠ είναι να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο δίκτυο που θα ενώσει όλους τους πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, μέσα από μια κοινή πορεία δράσης. Το ΕΦΠ στοχεύει να παράσχει βοήθεια προς τους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, να προστατεύσει τα δικαιώματά τους καθώς και να βοηθήσει την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Πορεία δράσης:

Προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων
·        Ενημέρωση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους.
·        Συστηματικός διάλογος με όλες τις κυβερνητικές αρχές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την προστασία και αρωγή βοήθειας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.
·        Πίεση ελληνικών αρχών για να εγγυηθούν ένα λειτουργικό και δίκαιο σύστημα ασύλου για όλους.
·        Να μετέχει και να μοιράζεται, με τις αρχές και άλλους φορείς, προτάσεις για όλα τα παραπάνω θέματα.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης
·        Με ανακοινώσεις των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
·        Καταγράφοντας και αναφέροντας κακοποιήσεις, διακρίσεις, έλλειψη προστασίας, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης (κοινωνικός αποκλεισμός, περιθωριοποίηση, καμία οικονομική ή άλλη υποστήριξη).
·        Με την άσκηση πίεσης προς τις ελληνικές αλλά και ευρωπαϊκές αρχές ώστε να βελτιώσουν την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
·        Αύξηση της ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το προφίλ των προσφύγων (τους λόγους για τους οποίους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, ποιά τα προβλήματα και βάσανα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ποιές οι ανάγκες και τα προβλήματα στη χώρα υποδοχής).
Ενθάρρυνση συμμετοχής και ένταξης των προσφύγων
·        Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των προσφύγων στις κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
·        Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και  προσφυγικών κοινοτήτων με σκοπό οι πρόσφυγες να έρθουν πιο κοντά στην ελληνική κοινωνία.
·        Υποστήριξη των προσφύγων να οργανωθούν σε ομάδες και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και το δημόσιο διάλογο.

         Δικτύωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
·        Δημιουργία και ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με άλλες       οργανώσεις (ΜΚΟ, κοινότητες προσφύγων, πλατφόρμες, γραφεία του ΟΗΕ) που συνεργάζονται με τις κοινότητες των προσφύγων για τα δικαιώματά τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.

Sudanese Refugees Association
General Secretary : Amir Elnour Adam
Astipalias 2 Patision 224- 11256 Athens Tel/fax +30211 183 913
For Greek: 30 6945 7665 30-- 30 699 8791 03
For Arabic: 30 6992 798 103-30 6943 444 121
For English: 30 6947 2037 45-30 6975 696 663
sudanese.ras@gmail.com
 

Afghan Migrants and Refugees Communities in Greece 
Spokesman : Kazim Royish
Tel & Fax . 2108814900 , Mob . 6946210393
Email: info@afghangr@com, afghansingreece@gmail.com.

Greek Forum of Migrants
Coordinator E.G of NHP : Moavia Ahmed
2108232446 , 6938569068
email: ingreece@hotmail.com, info@migrant.gr